KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Vzťah chlamýdií k perinatálnej morbidite a astme u detí.

 

Hlavný riešiteľ: VVZ -odd. virológie

 

Termín realizácie: 08/07 - 06/10

 

Rozpočet: 91 887,41 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0