KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Frekvencie obezity na Slovensku.

Vzťah medzi genotypom a zdravotnými rizikami.

 

Hlavný riešiteľ: VVZ - odd. experim. a aplik. genetiky

 

Ďalší riešiteľ: IMUNO, BIOAKT

Termín realizácie: 08/07 - 06/10

 

Rozpočet: 575 303,72 €

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0