KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Genetický skríning populácie SR - "zlatý štandard" pre rozvoj medicínskej genomiky"

 

Hlavný riešiteľ: VVZ - odd. experim. a aplik. genetiky

 

Ďalší riešiteľ: SCOT

Termín realizácie: 08/07 - 09/10

 

Rozpočet: 629 356,70 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0