KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia


ITMS: 26240120033

 

Doba realizácie: 10/2010 – 09/2013


Rozpočet: 3 977,056,50 €


Hlavný riešiteľ za SZU: Doc. MUDr. Katarína Šebeková, CSc.


Názvy jednotlivých aktivít:

  • zdravotné efekty z expozície cudzorodým chemickým látkam v prostredí
  • vplyv prírodných faktorov prostredia na zdravie
  • vplyv faktorov životného štýlu na zdravie
  • vytvorenie enviromentálnej databázy

Ciele projektu:

  • zvýšenie výskumného potenciálu v oblasti enviromentálnych vplyvov, integrácia špičkových kolektívov umožňujúca plné využitie medzinárodnej spolupráce
  • podpora realizácie výskumných projektov na SZU
  • vytvorenie databázy enviromentálnych vplyvov ako nástroja pre efektívne modelovanie a podporu tvorby politík verejného zdravotníctva

 

   

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0