KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Akreditované študijné programy


Lekárska fakulta SZU

doktorské štúdium:

 • všeobecné lekárstvo (denná forma štúdia)
 • zubné lekárstvo (denná forma štúdia)

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

bakalárske štúdium:

 • ošetrovateľstvo (denná forma štúdia)
 • pôrodná asistencia (denná forma štúdia)
 • fyzioterapia (denná, externá forma štúdia)
 • rádiologická technika (denná, externá forma štúdia)
 • urgentná zdravotná starostlivosť (denná, externá forma štúdia)

magisterské štúdium:

 • ošetrovateľstvo (externá forma štúdia)
 • fyzioterapia (externá forma štúdia)

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU

 

bakalárske štúdium:

 • verejné zdravotníctvo (denná, externá forma štúdia)

magisterské štúdium:

 • verejné zdravotníctvo (denná, externá forma štúdia)


Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

bakalárske štúdium:

 • fyzioterapia (denná, externá forma štúdia)
 • urgentná zdravotná starostlivosť (denná, externá forma štúdia)
 • ošetrovateľstvo (denná forma štúdia)
 • laboratórne vyšetrovacie metódy (denná, externá forma štúdia)

magisterské štúdium:

 • fyzioterapia (denná forma štúdia)

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0