KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Programy vzdelávacích aktivít do 30.6.2020
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 323, Strana: 1 z 33, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blind1 1985  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva (1. 6. 2020 - 12. 6. 2020)
viac... 
blind1 1445  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred špecializačnou skúškou (11. 5. 2020 - 19. 6. 2020)
viac... 
blind1 2159  Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve (16. 3. 2020 - 20. 3. 2020)
viac... 
blind1 1444  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa (23. 3. 2020 - 3. 4. 2020)
viac... 
blind1 1776  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského štúdia (16. 3. 2020 - 20. 3. 2020)
viac... 
blind1 1775  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (16. 3. 2020 - 20. 3. 2020)
viac... 
blind1 1853  Kontrolný deň v špecializačnom odbore oftalmológia v prvom roku prípravy (7. 2. 2020 - 7. 2. 2020)
viac... 
blind1 1855  Kontrolný deň v špecializačnom odbore oftalmológia v druhom roku prípravy (7. 2. 2020 - 7. 2. 2020)
viac... 
blind1 1857  Kontrolný deň v špecializačnom odbore oftalmológia v treťom roku prípravy (7. 2. 2020 - 7. 2. 2020)
viac... 
blind1 1859  Kontrolný deň v špecializačnom odbore oftalmológia v štvrtom roku prípravy (7. 2. 2020 - 7. 2. 2020)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.08.2022