KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Programy vzdelávacích aktivít do 30.6.2015
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 843, Strana: 1 z 85, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blind1 4227  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečenie kvality transfúznych liekov (21. 10. 2014 - 24. 10. 2014)
viac... 
blind1 3604  Školiace miesto - využitie ultrazvuku v oftalmológii (20. 4. 2015 - 24. 4. 2015)
viac... 
blind1 3586  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou (4. 6. 2015 - 26. 6. 2015)
viac... 
blind1 4200  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, V. časť (15. 6. 2015 - 19. 6. 2015)
viac... 
blind1 4335  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia (1. 6. 2015 - 26. 6. 2015)
viac... 
blind1 3638  Školiace miesto - liečba bolesti (22. 6. 2015 - 26. 6. 2015)
viac... 
blind1 4012  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína (3. 11. 2014 - 28. 11. 2014)
viac... 
blind1 3155  Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe (25. 5. 2015 - 5. 6. 2015)
viac... 
blind1 3124  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou (18. 5. 2015 - 26. 6. 2015)
viac... 
blind1 4347  Kurz - školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom (9. 7. 2015 - 9. 7. 2015)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.08.2022