KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oznamy AS LF
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 48, Strana: 1 z 5, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindZápisnica z doplňujúcich volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do AS SZU a do AS LF SZU na funkčné obdobie do 31.10.2022. (5. 5. 2021 - 5. 5. 2021)
viac... 
blindzápisnicu z per rollam hlasovania AS LF SZU zo dňa 4.5. 2021 (28. 4. 2021 - 3. 5. 2021)
viac... 
blindZápisnica z riadneho zasadnutia AS LF 21.04. 2021 (21. 4. 2021 - 21. 4. 2021)
viac... 
blindZápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS LF SZU 25. 02. 2021 (25. 2. 2021 - 25. 2. 2021)
viac... 
blindZápisnica z per rollam hlasovania Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU 30.11-2.12.2020 (30. 11. 2020 - 2. 12. 2020)
viac... 
blindZápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS LF SZU 23.09. 2020 (23. 9. 2020 - 23. 9. 2020)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 30.6.2020 (30. 6. 2020 - 30. 6. 2020)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 25.2.2020 (25. 2. 2020 - 25. 2. 2020)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 10.12.2019 (10. 12. 2019 - 10. 12. 2019)
viac... 
blindZápisnica z elektronického hlasovania AS LF SZU 03.10. 2019 (3. 10. 2019 - 3. 10. 2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.09.2021