KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oznamy AS LF
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 55, Strana: 1 z 6, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindZápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU v Bratislave (23. 11. 2021 - 23. 11. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadania fakultnej volebnej komisie LF SZU pre riadne voľby na zástupcov/delegátov do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) zo študentskej časti AO LF SZU (9. 11. 2021 - 9. 11. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadania volebnej komisie LF AS SZU z doplňujúcich volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do AS LF SZU a do AS SZU na funkčné obdobie do 31.10. 2022. (9. 11. 2021 - 9. 11. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadania fakultnej volebnej komisie LF SZU pre riadne voľby na zástupcov/delegátov do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) zo študentskej časti AO LF SZU (2. 11. 2021 - 2. 11. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutie VK k doplňujúcim voľbám do AS LF SZU a AS SZU (25. 10. 2021 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindZápisnica z vyhodnotenia doručených návrhov na členov VFK pre riadne voľby na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ zo študentskej časti AO LF SZU (22. 10. 2021 - 22. 10. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 28.9.2021 (28. 9. 2021 - 28. 9. 2021)
viac... 
blindZápisnica z doplňujúcich volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do AS SZU a do AS LF SZU na funkčné obdobie do 31.10.2022. (5. 5. 2021 - 5. 5. 2021)
viac... 
blindzápisnicu z per rollam hlasovania AS LF SZU zo dňa 4.5. 2021 (28. 4. 2021 - 3. 5. 2021)
viac... 
blindZápisnica z riadneho zasadnutia AS LF 21.04. 2021 (21. 4. 2021 - 21. 4. 2021)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.01.2022