Oznamy AS LF
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 24, Strana: 1 z 3, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindVyhlásenie volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu SZU a do Akademického senátu LF SZU (24. 10. 2018 - 24. 10. 2018)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 10.9.2018 (10. 9. 2018 - 10. 9. 2018)
viac... 
blindZápisnica z elektrronického hlasovania AS LF SZU 15.6.2018 (15. 6. 2018 - 15. 6. 2018)
viac... 
blindZápisnica z doplňujúcich volieb do AS LFSZU 28.11.2017 (29. 11. 2017 - 29. 11. 2017)
viac... 
blindZÁPISNICA z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU 18.5.2017 (22. 5. 2017 - 22. 5. 2017)
viac... 
blindZÁPISNICA z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU 24.4.2017 (24. 4. 2017 - 24. 4. 2017)
viac... 
blindZápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU 1.2.2017 (1. 2. 2017 - 1. 2. 2017)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU 10.11.2016 (10. 11. 2016 - 10. 11. 2016)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 6.6.2016 (6. 6. 2016 - 6. 6. 2016)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 4.5.2016 (4. 5. 2016 - 4. 5. 2016)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0