Oznamy FVZ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 158, Strana: 1 z 16, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (16. 6. 2022 - 16. 6. 2022)
PaedDr. Tomáš Valenčík, DBA
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (16. 6. 2022 - 16. 6. 2022)
Mgr. Simona Salgó Dančeková
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 16.06.2022 (16. 6. 2022 - 16. 6. 2022)
Mgr. Patrícia Brezováková
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 15.03.2022 o 09:30 hod. sa v budove SZU, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim. prof. na tému: „Vplyv sociálnych, etnických a environmen (15. 3. 2022 - 15. 3. 2022)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 19.01.2022 (19. 1. 2022 - 19. 1. 2022)
MUDr. Peter Filko, MPH
viac... 
blindTermín rigiróznej skúšky zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (19. 1. 2022 - 19. 1. 2022)
Mgr. Nikola Trnková
viac... 
blindTermín rigiróznej skúšky zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (19. 1. 2022 - 19. 1. 2022)
Mgr. Zuzana Jányová
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 19.01.2022 (19. 1. 2022 - 19. 1. 2022)
MUDr. Mgr. Karim Dakkak, MPH, MBA
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 19.01.2022 (19. 1. 2022 - 19. 1. 2022)
Mgr. Kristína Kammerová, MPH, MHA
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 19.01.2022 (19. 1. 2022 - 19. 1. 2022)
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.07.2022