Oznamy FVZ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 100, Strana: 1 z 10, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 11.12.2019 o 10:00 hod. sa v budove SZU, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD. na tému: „Ortuť v životnom prostredí ako rizikový faktor zdravia“ (11. 12. 2019 - 11. 12. 2019)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. (25. 10. 2019 - 25. 10. 2019)
Verejné zdravotníctvo - Mgr. Lucia Žofčíková
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. (25. 10. 2019 - 25. 10. 2019)
Verejné zdravotníctvo - Mgr. Mário Fošnár
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. (25. 10. 2019 - 25. 10. 2019)
VZ Mgr. Katarína Petríková
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 25.10.2019 (25. 10. 2019 - 25. 10. 2019)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (26. 8. 2019 - 26. 8. 2019)
MUDr. František Jurčaga, MPH
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 26.8.2019 (26. 8. 2019 - 26. 8. 2019)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačnej práce zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (26. 8. 2019 - 26. 8. 2019)
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 26.8.2019 (26. 8. 2019 - 26. 8. 2019)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 27.8.2019 (27. 8. 2019 - 27. 8. 2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.02.2020