Oznamy AS FOaZOŠ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 16, Strana: 1 z 2, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave (7. 4. 2021 - 7. 4. 2021)
viac... 
blindDoplňujúce voľby na náhradníkov do študentskej časti Akademického senátu (27. 3. 2021 - 27. 3. 2021)
banner hlavnej stranky SZU
viac... 
blindDoplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FOaZOŠ SZU na funkčné obdobie 2018 – 2022 (19. 2. 2021 - 24. 2. 2021)
viac... 
blindSpráva o činnosti AS FOaZOŠ 2019-2020 (12. 10. 2020 - 12. 10. 2020)
viac... 
blindSpráva o činnosti AS FOaZOŠ 2018-2019 (18. 10. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce fakulty do AS SZU (18. 10. 2018 - 18. 10. 2018)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do študentskej časti Akademického senátu FOaZOŠ SZU (18. 10. 2018 - 18. 10. 2018)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty do AS SZU (18. 10. 2018 - 18. 10. 2018)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu FOaZOŠ SZU (18. 10. 2018 - 18. 10. 2018)
viac... 
blindSpráva o činnosti AS FOaZOŠ 2017-2018 (18. 9. 2018 - 18. 9. 2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.10.2021