Výberové konania
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 65, Strana: 1 z 7, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre FOaZOŠ na obsadenie funkčného miesta odborný asistent (21. 6. 2018 - 29. 6. 2018)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre FOaZOŠ na obsadenie funkčného miesta profesor (19. 6. 2018 - 29. 6. 2018)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca Centra pre podporu projektov (5. 6. 2018 - 18. 6. 2018)
viac... 
blind Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vedúcich zamestnancov a funkčných miest vysokoškolských učiteľov pre Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. (24. 5. 2018 - 8. 6. 2018)
viac... 
blindRektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákona (21. 3. 2018 - 10. 4. 2018)
viac... 
blind Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Leká (23. 2. 2018 - 9. 3. 2018)
viac... 
blindRektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotní (26. 1. 2018 - 7. 2. 2018)
viac... 
blindRektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a z (30. 11. 2017 - 11. 12. 2017)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové k (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/ (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0