Výberové konania
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 82, Strana: 1 z 9, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie 1 funkčného miesta odborný asistent Fyziologického ústavu LF SZU: (15. 4. 2019 - 15. 4. 2019)
06/2019
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva (24. 4. 2019 - 24. 4. 2019)
07/2019
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie: (15. 4. 2019 - 15. 4. 2019)
05/2019
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca Lekárskej fakulty SZU (8. 3. 2019 - 8. 3. 2019)
02/2019
viac... 
blindRektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na obsadenie (8. 3. 2019 - 8. 3. 2019)
04/2019
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na funkčné miesta (8. 3. 2019 - 8. 3. 2019)
03/2019
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie miesta odborný asistent (17. 1. 2019 - 17. 1. 2019)
01/2019
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Lekársku fakultu odborný asistent na Psychiatrickú kliniku LF SZU a UNB (14. 1. 2019 - 14. 1. 2019)
17/2018
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie funkčného miesta profesora na Katedre všeobecného lekárstva LF SZU (30. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
16/2018
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca Lekárskej Fakulty SZU (9. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
15/2018
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.04.2019