Výberové konania
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 116, Strana: 1 z 12, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie: 1 funkčného miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii odborného asistenta na Katedru zubného lekárstva LF SZU Požadované kvalifikačné predpoklady a kritériá: • vysoko (15. 3. 2021 - 15. 4. 2021)
03/2021
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre FOaZOŠ (24. 2. 2021 - 12. 3. 2021)
02/2021
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre FVZ na obsadenie (22. 2. 2021 - 10. 3. 2021)
01/2021
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie (19. 11. 2020 - 30. 11. 2020)
17/2020
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre FVZ na obsadenie: (19. 11. 2020 - 30. 11. 2020)
16/2020
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca pre FOaZOŠ (16. 10. 2020 - 18. 11. 2020)
14/2020
viac... 
blindRektor SZUvyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre FOaZOŠ (16. 10. 2020 - 18. 11. 2020)
15/2020
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu (9. 10. 2020 - 2. 11. 2020)
13/2020
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na FZ SZU (18. 9. 2020 - 2. 10. 2020)
12/2020
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu (14. 8. 2020 - 28. 8. 2020)
11/2020
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021