Konania na vymenovanie profesorov
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 17, Strana: 1 z 2, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindInauguračné konanie: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, mim. prof. (10. 12. 2020 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindInauguračné konanie: doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD. (10. 12. 2020 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindInauguračné konanie: doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. (7. 12. 2020 - 7. 12. 2020)
viac... 
blindInauguračné konanie: doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. (11. 12. 2019 - 11. 12. 2019)
viac... 
blindInauguračné konanie: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc. (1. 3. 2018 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 29.3.2017 o 11:00 hod. sa v budove SZU, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH na tému: „Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozok (29. 3. 2017 - 29. 3. 2017)
viac... 
blindInauguračné konanie: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH (20. 12. 2016 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 16.3.2016 o 11:30 hod. sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Jany Jurkovičovej, CSc. na tému: „Nesluchové účinky hlukovej expozície“ (16. 3. 2016 - 16. 3. 2016)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 16.3.2016 o 11:00 hod. sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Zuzany Krištúfkovej, PhD., MPH na tému: „Chrípka – stála hrozba“ (16. 3. 2016 - 16. 3. 2016)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 9.12.2015 o 11:00 hod. sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Vladimíra Oleára, CSc. na tému: „Imunizačný program Slovenskej republiky“ (9. 12. 2015 - 9. 12. 2015)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021