Habilitačné konania
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 37, Strana: 1 z 4, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindHabilitačné konanie: RNDr. Elena Szabová, CSc. (2. 8. 2019 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindHabilitačné konanie MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU (4. 12. 2018 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindHabilitačné konanie: RNDr. Andrea Čipáková, PhD. (30. 11. -1 - 30. 11. -1)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 7.2.2018 o 9:30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška JUDr. Petra Hulinského, Ph.D. na tému: „Problematika podpory pohybové aktivity v ČR“. (7. 2. 2018 - 7. 2. 2018)
viac... 
blindHabilitačné konanie: JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. (30. 11. -1 - 30. 11. -1)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 13.12.2017 o 9:00 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška RNDr. Romana Mezenceva ,MS, PhD. na tému: „Alimentárny botulizmus – staronová výzva pre verejné zdravotníctvo“. (13. 12. 2017 - 13. 12. 2017)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 13.12.2017 o 9:30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška PhDr. Eleny Žiakovej , PhD. na tému: „Prevencia chronických bolestí chrbta u dospelej populácie“. (13. 12. 2017 - 13. 12. 2017)
viac... 
blindHabilitačné konanie: PhDr. Elena Žiaková, PhD. (30. 11. -1 - 30. 11. -1)
viac... 
blindHabilitačné konanie: RNDr. Roman Mezencev, MS, PhD. (13. 12. 2017 - 13. 12. 2017)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 29.3.2017 o 9:30 hod. sa v budove SZU Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Lidmily Hamplovej, PhD. na tému: „Aplikace metody krátkých intervencí v praxi“. (29. 3. 2017 - 29. 3. 2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021