Oznamy FVZ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 69, Strana: 7 z 7, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindFVZ - Výsledky testu vzdelávacej aktivity Master of Public Health - 1. ročník 3-ročného prerušovaného štúdia "Odborník pre riadenie verejného zdravotníctva" (20. 4. 2011 - 20. 4. 2011)
viac... 
blindFVZ SZU - Oddelenie environmentálnej medicíny Vás pozýva na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 12. 4. 2011 (12. 4. 2011 - 12. 4. 2011)
viac... 
blindSZU - Nové číslo Bulletinu SAIA (4. 4. 2011 - 15. 5. 2011)
viac... 
blindFVZ - Termíny špecializačných skúšok v akreditovaných špecializačných programoch: (1. 3. 2011 - 16. 5. 2011)
viac... 
blindObhajoby FVZ 31.1.2011 (10. 1. 2011 - 1. 1. 1970)
Dňa 31. 1. 2011 od 9ºº hod. sa budú konať na FVZ SZU obhajoby dizertačných prác.
viac... 
blindObhajoby FVZ 28.1.2011 (10. 1. 2011 - 1. 1. 1970)
Dňa 28. 1. 2011 od 9ºº hod. sa budú konať na FVZ SZU obhajoby dizertačných prác.
viac... 
blindFVZ - Voľby do Akademického senátu FVZ SZU (15. 10. 2010 - 1. 1. 1970)
viac... 
blindDňa 16.3.2011 sa uskutočnia prednášky pre poslucháčov špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health na tému „Poučenie z pandémie chrípky.“ (31. 12. 2000 - 1. 1. 1970)
viac... 
blindDňa 19. 12 2011 od 9ºº hod. sa bude konať na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave Rigorózna skúška. (19. 12. 2011 - 19. 12. 2011)
Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo.
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0