SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
Oznamy FVZ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 75, Strana: 2 z 8, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Simona Bernátová (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 12.4.2018 (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Dušana Pramuková (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 13.12.2017 o 9:30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška PhDr. Eleny Žiakovej , PhD. na tému: „Prevencia chronických bolestí chrbta u dospelej populácie“. (13. 12. 2017 - 13. 12. 2017)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 13.12.2017 o 9:00 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška RNDr. Romana Mezenceva ,MS, PhD. na tému: „Alimentárny botulizmus – staronová výzva pre verejné zdravotníctvo“. (13. 12. 2017 - 13. 12. 2017)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačnej práce zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (4. 12. 2017 - 4. 12. 2017)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 4.12.2017 (4. 12. 2017 - 4. 12. 2017)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (30. 8. 2017 - 31. 8. 2017)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 28.6.2017 o 9:30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Branislava Vohnouta, PhD. na tému: „LDL cholesterol – kauzálny rizikový faktor aterosklerózy“. (28. 6. 2017 - 28. 6. 2017)
viac... 
blindInformácie pre záujemcov o špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (31. 8. 2017 - 31. 8. 2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0