SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
Oznamy FVZ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 75, Strana: 1 z 8, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindDizertačná skúška FVZ 24.10.2018 (24. 10. 2018 - 24. 10. 2018)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačnej práce zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (24. 10. 2018 - 24. 10. 2018)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Beáta Valentínyová (24. 10. 2018 - 24. 10. 2018)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Zuzana Bittalová (27. 8. 2018 - 27. 8. 2018)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 27.8.2018 (27. 8. 2018 - 27. 8. 2018)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačnej práce zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (27. 8. 2018 - 27. 8. 2018)
viac... 
blind2.kolo prijímacieho konania na externé štúdium PhD. (15. 8. 2018 - 15. 8. 2018)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 16.5.2018 o 9:30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška RNDr. Andrey Čipákovej, PhD. na tému: „Zdroje a obsah rádionuklidov v potravinách“. (16. 5. 2018 - 16. 5. 2018)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 16.5.2018 o 11:00 hod. sa v budove SZU, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, CSc. na tému: „Poškodenie zdravia z práce z pohľadu verejného zdravotníc (16. 5. 2018 - 16. 5. 2018)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0