UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2037  Kurz - správna klinická prax I. (5. 12. 2017 - 6. 12. 2017)
viac... 
blind1 2043  Kontrolný deň v špecializačnom odbore lekárenstvo v prvom roku prípravy (5. 12. 2017 - 5. 12. 2017)
viac... 
blind1 1471  Školiace miesto - trendy v gastroenterochirurgii a hepatobiliárnej chirurgii (5. 12. 2017 - 7. 12. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0