UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1456  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (4. 12. 2017 - 15. 12. 2017)
viac... 
blind1 1366  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (4. 12. 2017 - 29. 12. 2017)
viac... 
blind1 1284  Seminár v revíznom lekárstve (4. 12. 2017 - 5. 12. 2017)
viac... 
blind1 1241  Seminár v posudkovom lekárstve (4. 12. 2017 - 5. 12. 2017)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačnej práce zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (4. 12. 2017 - 4. 12. 2017)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 4.12.2017 (4. 12. 2017 - 4. 12. 2017)
viac... 
blind2 1071  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (4. 12. 2017 - 15. 12. 2017)
viac... 
blind2 1119  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod (4. 12. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1056  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (4. 12. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1077  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (4. 12. 2017 - 15. 12. 2017)
viac... 
blind1 1887  Školiace miesto v spirometrii (4. 12. 2017 - 6. 12. 2017)
viac... 
blind1 1313  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína (4. 12. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind1 2013  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, VI. časť (4. 12. 2017 - 6. 12. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov - zrusena VA
(04.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, VI. časť
(04.12.2017 - 06.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - artroskopia zápästia a malých kĺbov
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v spirometrii
(04.12.2017 - 06.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej cytogenetike
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - elektrokardiografia pre klinickú prax - zrusena VA
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - liečba cievnych ochorení oka, diabetická retinopatia, makulárny edém, laserokoagulácia sietnice, fluoresceínová angiografia
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(04.12.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(04.12.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.12.2017 - 29.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Seminár v revíznom lekárstve
(04.12.2017 - 05.12.2017)
viac... 
Seminár v posudkovom lekárstve
(04.12.2017 - 05.12.2017)
viac... 
Školiace miesto vo FESS
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|neurológia
(04.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému I.
(04.12.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(04.12.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(04.12.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
(04.12.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Master of Public Health - 3. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(04.12.2017 - 08.12.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(18.09.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(30.10.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(30.10.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(06.11.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia pred špecializačnou skúškou
(13.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(27.11.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
(27.11.2017 - 13.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0