UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1456  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (4. 12. 2017 - 15. 12. 2017)
viac... 
blind1 1366  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (4. 12. 2017 - 29. 12. 2017)
viac... 
blind1 1284  Seminár v revíznom lekárstve (4. 12. 2017 - 5. 12. 2017)
viac... 
blind1 1241  Seminár v posudkovom lekárstve (4. 12. 2017 - 5. 12. 2017)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 4.12.2017 (4. 12. 2017 - 4. 12. 2017)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačnej práce zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (4. 12. 2017 - 4. 12. 2017)
viac... 
blind2 1056  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (4. 12. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1071  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (4. 12. 2017 - 15. 12. 2017)
viac... 
blind2 1077  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (4. 12. 2017 - 15. 12. 2017)
viac... 
blind2 1119  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod (4. 12. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind1 1887  Školiace miesto v spirometrii (4. 12. 2017 - 6. 12. 2017)
viac... 
blind1 1313  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína (4. 12. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind1 2013  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, VI. časť (4. 12. 2017 - 6. 12. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0