KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2207  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (11. 12. 2017 - 11. 12. 2017)
viac... 
blind2 1139  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike (11. 12. 2017 - 15. 12. 2017)
viac... 
blind1 2212  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pred špecializačnou skúškou (11. 12. 2017 - 22. 12. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0