UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4246  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia (8. 11. 2018 - 8. 11. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.
(08.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu - zrusena VA
(08.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore psychiatria v piatom roku prípravy
(08.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia
(08.11.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|chirurgia
(08.11.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia - zrusena VA
(17.09.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 31.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(08.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(15.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(15.10.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou
(15.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou
(15.10.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(15.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(29.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(29.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy
(29.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(29.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(29.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(05.11.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej cytogenetike
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík
(05.11.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, V. časť
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - mikrochirurgia oka
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - manažment úrazov oka
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba ochorení sietnice a sklovca
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba katarakty
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba glaukómu
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba diabetickej retinopatie
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - artroskopia zápästia a malých kĺbov
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii - zrusena VA
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - moderné trendy v akútnej koronárnej starostlivosti - zrusena VA
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Tematický kurz - ochorenia periférnych nervov, svalov a nervosvalového spojenia
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo - zrusena VA
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v ultrasonograficky navigovanom zabezpečení cievneho prístupu v detskom veku - zrusena VA
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore tropická medicína
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
(05.11.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľká starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (VI. sústredenie)
(07.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Master of Public Health - 1. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(05.11.2018 - 09.11.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.08.2019