UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1189  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (6. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1510  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (6. 11. 2017 - 16. 11. 2017)
viac... 
blind1 1458  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (6. 11. 2017 - 16. 11. 2017)
viac... 
blind1 2206  Školiace miesto v bronchoskopii a cytodiagnostike respiračných ochorení (6. 11. 2017 - 30. 11. 2017)
viac... 
blind1 1836  Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 1870  Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej cytogenetike (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 2053  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 1831  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou (6. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 2131  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (6. 11. 2017 - 8. 11. 2017)
viac... 
blind2 1039  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind2 1048  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind2 1055  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind2 1143  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind2 1111  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve (6. 11. 2017 - 16. 11. 2017)
viac... 
blind2 1195  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii (6. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1673  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 1203  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (6. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1354  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (6. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 2156  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo (6. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia
(06.11.2017 - 08.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva - zrusena VA
(06.11.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - indikácie a techniky ošetrovania intraartikulárnych zlomenín hornej končatiny
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej cytogenetike
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto v angiologickej diagnostike - zrusena VA
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - moderné trendy v akútnej koronárnej starostlivosti
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia - zrusena VA
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia v šiestom roku prípravy
(06.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia v treťom roku prípravy
(06.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia v štvrtom roku prípravy
(06.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia v piatom roku prípravy
(06.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia v prvom roku prípravy
(06.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia v druhom roku prípravy
(06.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia pred špecializačnou skúškou
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 3. časť (nové poznatky)
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - mikrochirurgia oka
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - manažment úrazov oka
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba ochorení sietnice a sklovca
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba katarakty
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba glaukómu
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba diabetickej retinopatie
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - manažment diagnostiky a liečby glaukómu - zrusena VA
(06.11.2017 - 09.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(06.11.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(06.11.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(06.11.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(06.11.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v ultrasonograficky navigovanom zabezpečení cievneho prístupu v detskom veku
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v chirurgii stredného ucha
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto v bronchoskopii a cytodiagnostike respiračných ochorení
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
(06.11.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(06.11.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie pred špecializačnou skúškou - 4. časť
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Master of Public Health - 1. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(06.11.2017 - 10.11.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.09.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(18.09.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(25.09.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(02.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(09.10.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(09.10.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(09.10.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(16.10.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v neonatálnej intenzívnej starostlivosti
(23.10.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia pred špecializačnou skúškou
(23.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík - zrusena VA
(30.10.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(30.10.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(30.10.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(02.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(30.10.2017 - 10.11.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0