SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1189  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (6. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1510  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (6. 11. 2017 - 16. 11. 2017)
viac... 
blind1 1458  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (6. 11. 2017 - 16. 11. 2017)
viac... 
blind1 2206  Školiace miesto v bronchoskopii a cytodiagnostike respiračných ochorení (6. 11. 2017 - 30. 11. 2017)
viac... 
blind1 1836  Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 1870  Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej cytogenetike (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 2053  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 1831  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou (6. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 2131  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (6. 11. 2017 - 8. 11. 2017)
viac... 
blind2 1039  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind2 1048  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind2 1055  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind2 1143  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind2 1111  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve (6. 11. 2017 - 16. 11. 2017)
viac... 
blind2 1195  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii (6. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1673  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (6. 11. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 1354  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (6. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 2156  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo (6. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1203  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (6. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0