UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3886  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 3354  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3414  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (5. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 3247  Seminár v revíznom lekárstve (5. 11. 2018 - 6. 11. 2018)
viac... 
blind1 3541  Tematický kurz - ochorenia periférnych nervov, svalov a nervosvalového spojenia (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 3183  Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 4217  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3803  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 4091  Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej cytogenetike (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind2 3029  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind2 3038  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind2 3051  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind2 3112  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind2 3093  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind2 3019  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie (5. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind2 3070  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (5. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind2 3186  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii (5. 11. 2018 - 23. 11. 2018)
viac... 
blind2 3041  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľka starostlivosť o dialyzovaných pacientov (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 4059  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 3609  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3458  Školiace miesto - brušná miniinvazívna chirurgia (5. 11. 2018 - 7. 11. 2018)
viac... 
blind1 3709  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3958  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, V. časť (5. 11. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 3561  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3343  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3571  Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia (5. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 06.12.2019