SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1565  Kontrolný deň v špecializačnom odbore oftalmológia v prvom roku prípravy (3. 11. 2017 - 3. 11. 2017)
viac... 
blind1 1567  Kontrolný deň v špecializačnom odbore oftalmológia v druhom roku prípravy (3. 11. 2017 - 3. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0