UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1555  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)   (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind1 1069  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (27. 11. 2017 - 11. 12. 2017)
viac... 
blind1 1286  Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve (27. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 2007  Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii (1. časť) (27. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind2 1005  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1025  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1043  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1095  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1040  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria (27. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1526  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0