UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1555  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)   (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind1 1069  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (27. 11. 2017 - 11. 12. 2017)
viac... 
blind1 1286  Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve (27. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 2007  Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii (1. časť) (27. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind2 1005  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1025  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1043  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1095  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 
blind2 1040  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria (27. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1526  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (27. 11. 2017 - 8. 12. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii (1. časť)
(27.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - brušná miniinvazívna chirurgia
(27.11.2017 - 29.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve
(27.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(27.11.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
(27.11.2017 - 13.12.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|pediatrická anestéziológia
(27.11.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|pediatrická intenzívna medicína
(27.11.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|všeobecné lekárstvo / odb.priprava III
(27.11.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|všeobecné lekárstvo
(27.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - úvod do cytodiagnostiky - zrusena VA
(27.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - kardiotokografia - zrusena VA
(27.11.2017 - 29.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(27.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(27.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.09.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(18.09.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(09.10.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(09.10.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(30.10.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(30.10.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(02.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(06.11.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v bronchoskopii a cytodiagnostike respiračných ochorení
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia pred špecializačnou skúškou
(13.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - onkológia v gynekológii - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - materno-fetálna medicína - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0