UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4252  Školiace miesto - príprava cytostatík (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3952  Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii ( 1. časť )   (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3497  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (26. 11. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 
blind1 4250  Školiace miesto v chirurgii prsníkov (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3451  Školiace miesto - trendy v gastroenterochirurgii a hepatobiliárnej chirurgii (26. 11. 2018 - 28. 11. 2018)
viac... 
blind2 3005  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie (26. 11. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 
blind2 3057  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind2 3032  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind2 3097  Školiace miesto - kardiotokografia (26. 11. 2018 - 28. 11. 2018)
viac... 
blind2 3024  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (26. 11. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 06.12.2019