UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4252  Školiace miesto - príprava cytostatík (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3952  Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii ( 1. časť )   (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3497  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (26. 11. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 
blind1 4250  Školiace miesto v chirurgii prsníkov (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3451  Školiace miesto - trendy v gastroenterochirurgii a hepatobiliárnej chirurgii (26. 11. 2018 - 28. 11. 2018)
viac... 
blind2 3005  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie (26. 11. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 
blind2 3057  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind2 3032  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch (26. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind2 3097  Školiace miesto - kardiotokografia (26. 11. 2018 - 28. 11. 2018)
viac... 
blind2 3024  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (26. 11. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii (1. časť)
(26.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých - zrusena VA
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto - trendy v gastroenterochirurgii a hepatobiliárnej chirurgii
(26.11.2018 - 28.11.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne zubné lekárstvo - úvodný - zrusena VA
(26.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v chirurgii prsníkov
(26.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - príprava cytostatík
(26.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - kardiotokografia
(26.11.2018 - 28.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(26.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
(26.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie - zrusena VA
(26.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(26.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia - zrusena VA
(17.09.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 31.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore tropická medicína
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia pred špecializačnou skúškou
(12.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 3. časť (nové poznatky)
(12.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(12.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(19.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - IV. sústredenie
(19.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.08.2019