SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2069  Kontrolný deň v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo v druhom roku prípravy (22. 11. 2017 - 22. 11. 2017)
viac... 
blind1 2068  Kontrolný deň v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo v prvom roku prípravy (22. 11. 2017 - 22. 11. 2017)
viac... 
blind2 1174  Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (II. sústredenie) (22. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0