UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1882  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v treťom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1883  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v štvrtom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1884  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v piatom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1713  Školiace miesto v ultrasonografii štítnej žľazy a paratyreoidey (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1518  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1411  Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1409  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 2132  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (20. 11. 2017 - 22. 11. 2017)
viac... 
blind1 1238  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo - úvodný (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/ (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové k (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1700  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind2 1108  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind 1070  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind2 1066  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind2 1112  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1686  Školiace miesto - regionálna anestézia (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1761  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1493  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia v štvrtom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1494  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia v piatom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1478  Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy (20. 11. 2017 - 22. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia
(20.11.2017 - 22.11.2017)
viac... 
Tematický kurz v lekárenstve - zrusena VA
(20.11.2017 - 21.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov - zrusena VA
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v štvrtom roku prípravy
(20.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v piatom roku prípravy
(20.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v treťom roku prípravy
(20.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v molekulovej genetike
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - onkológia v gynekológii - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v ultrasonografii štítnej žľazy a paratyreoidey
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - regionálna anestézia
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia v piatom roku prípravy
(20.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia v treťom roku prípravy
(20.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia v štvrtom roku prípravy
(20.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy
(20.11.2017 - 22.11.2017)
viac... 
Školiace miesto - materno-fetálna medicína - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne zubné lekárstvo - úvodný - zrusena VA
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo - úvodný
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - II. časť
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Master of Public Health - 2. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(20.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(20.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.09.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(18.09.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(02.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(09.10.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(09.10.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia pred špecializačnou skúškou
(23.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(30.10.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(30.10.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(30.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.11.2017 - 30.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(02.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia pred špecializačnou skúškou
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 3. časť (nové poznatky)
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(06.11.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto v bronchoskopii a cytodiagnostike respiračných ochorení
(06.11.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia pred špecializačnou skúškou
(13.11.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
(06.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - IV. sústredenie
(13.11.2017 - 24.11.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0