SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1882  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v treťom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1883  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v štvrtom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1884  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v piatom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1713  Školiace miesto v ultrasonografii štítnej žľazy a paratyreoidey (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1518  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1411  Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1409  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 2132  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (20. 11. 2017 - 22. 11. 2017)
viac... 
blind1 1238  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo - úvodný (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/ (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové k (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1700  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind2 1108  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind 1070  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind2 1066  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind2 1112  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1686  Školiace miesto - regionálna anestézia (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1761  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (20. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1493  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia v štvrtom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1494  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia v piatom roku prípravy (20. 11. 2017 - 20. 11. 2017)
viac... 
blind1 1478  Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy (20. 11. 2017 - 22. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0