UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3402  Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3538  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)   (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3404  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3113  Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 4118  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (19. 11. 2018 - 21. 11. 2018)
viac... 
blind1 4122  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii (19. 11. 2018 - 21. 11. 2018)
viac... 
blind2 3088  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind2 3077  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind2 3020  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - IV. sústredenie (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind2 3121  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (19. 11. 2018 - 23. 11. 2018)
viac... 
blind2 3030  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria (19. 11. 2018 - 23. 11. 2018)
viac... 
blind1 3644  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3489  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (19. 11. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020