UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4242  Tematický kurz - starostlivosť o pacienta v terminálnych štádiách (12. 11. 2018 - 12. 11. 2018)
viac... 
blind1 4243  Tematický kurz - starostlivosť o pacienta v terminálnych štádiách v rámci rezidentského programu (12. 11. 2018 - 12. 11. 2018)
viac... 
blind1 4160  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (12. 11. 2018 - 13. 11. 2018)
viac... 
blind1 4163  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (12. 11. 2018 - 13. 11. 2018)
viac... 
blind1 4166  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (12. 11. 2018 - 13. 11. 2018)
viac... 
blind1 3728  Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 4201  Tematický kurz - neuropsychiatrické aspekty neurodegeneratívnych ochorení (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 4117  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (12. 11. 2018 - 14. 11. 2018)
viac... 
blind1 4174  Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 3190  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou (12. 11. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 
blind2 3116  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 4061  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 06.12.2019