UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4242  Tematický kurz - starostlivosť o pacienta v terminálnych štádiách (12. 11. 2018 - 12. 11. 2018)
viac... 
blind1 4243  Tematický kurz - starostlivosť o pacienta v terminálnych štádiách v rámci rezidentského programu (12. 11. 2018 - 12. 11. 2018)
viac... 
blind1 4160  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (12. 11. 2018 - 13. 11. 2018)
viac... 
blind1 4163  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (12. 11. 2018 - 13. 11. 2018)
viac... 
blind1 4166  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (12. 11. 2018 - 13. 11. 2018)
viac... 
blind1 3728  Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 4201  Tematický kurz - neuropsychiatrické aspekty neurodegeneratívnych ochorení (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 4117  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (12. 11. 2018 - 14. 11. 2018)
viac... 
blind1 4174  Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 3190  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou (12. 11. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 
blind2 3116  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 
blind1 4061  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (12. 11. 2018 - 16. 11. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia
(12.11.2018 - 13.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia
(12.11.2018 - 13.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia
(12.11.2018 - 13.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
(12.11.2018 - 14.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia
(12.11.2018 - 14.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba vekom podmienenej degenerácie makuly, fluoresceínová angiografia - zrusena VA
(12.11.2018 - 15.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v angiologickej diagnostike - zrusena VA
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých - zrusena VA
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia - zrusena VA
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia pred špecializačnou skúškou
(12.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 3. časť (nové poznatky)
(12.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Kontrolný deň v certifikovanej pracovnej činnosti revízne zubné lekárstvo - zrusena VA
(12.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(12.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Tematický kurz - neuropsychiatrické aspekty neurodegeneratívnych ochorení
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Tematický kurz - starostlivosť o pacienta v terminálnych štádiách
(12.11.2018)
viac... 
Tematický kurz - starostlivosť o pacienta v terminálnych štádiách v rámci rezidentského štúdia
(12.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii - zrusena VA
(12.11.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie pred špecializačnou skúškou - 4. časť
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(12.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia - zrusena VA
(17.09.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 31.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(08.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(15.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou
(15.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(15.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(29.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(29.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy
(29.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(29.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(29.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(05.11.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík
(05.11.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo - zrusena VA
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore tropická medicína
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína - zrusena VA
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(05.11.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
(05.11.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(05.11.2018 - 16.11.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.08.2019