SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1926  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou (9. 10. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1517  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind1 1407  Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind1 1430  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind1 1546  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou (9. 10. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1525  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind1 1529  Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind1 1646  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné) (9. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind2 1109  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind2 1104  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind2 1093  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind2 1058  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite (9. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind2 1154  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (9. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1174  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo I.   (9. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.03.2019