SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1571  Kontrolný deň v špecializačnom odbore oftalmológia v štvrtom roku prípravy (27. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1569  Kontrolný deň v špecializačnom odbore oftalmológia v treťom roku prípravy (27. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.03.2019