SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1989  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1196  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1138  Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v prvom roku prípravy (2. 10. 2017 - 2. 10. 2017)
viac... 
blind1 1399  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (2. 10. 2017 - 3. 11. 2017)
viac... 
blind1 1404  Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína (2. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1422  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia (2. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1426  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (2. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1698  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1218  Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1580  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka   (2. 10. 2017 - 6. 10. 2017)
viac... 
blind1 1728  Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1930  Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii (2. 10. 2017 - 6. 10. 2017)
viac... 
blind1 1949  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou (2. 10. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1353  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1735  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1123  Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe (2. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1150  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia (2. 10. 2017 - 28. 11. 2017)
viac... 
blind1 1904  Kontrolný deň v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci v druhom roku prípravy (2. 10. 2017 - 2. 10. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.03.2019