SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1074  Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii II. X (diagnostika, mäkké techniky)   (16. 10. 2017 - 25. 10. 2017)
viac... 
blind1 1334  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou (16. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1143  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou (16. 10. 2017 - 16. 10. 2017)
viac... 
blind1 2130  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (16. 10. 2017 - 18. 10. 2017)
viac... 
blind1 2196  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (16. 10. 2017 - 16. 10. 2017)
viac... 
blind1 1866  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia pred špecializačnou skúškou (16. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind1 2010  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou (16. 10. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1764  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (16. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind2 1182  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo (16. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind2 1107  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (16. 10. 2017 - 26. 10. 2017)
viac... 
blind2 1100  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii (16. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind2 1075  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (16. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind2 1068  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (16. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind2 1023  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (16. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind2 1150  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mamografia (16. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind2 1138  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike (16. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind1 1099  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou (16. 10. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.03.2019