UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v piatom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v štvrtom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v druhom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v treťom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v prvom roku prípravy - zrusena VA
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v piatom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v štvrtom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v treťom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v štvrtom roku prípravy - zrusena VA
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v piatom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v prvom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v druhom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v prvom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v druhom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v treťom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v piatom roku prípravy - zrusena VA
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v štvrtom roku prípravy - zrusena VA
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v treťom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v treťom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v štvrtom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v piatom roku prípravy - zrusena VA
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v druhom roku prípravy - zrusena VA
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v druhom roku prípravy
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v prvom roku prípravy - zrusena VA
(09.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v prvom roku prípravy - zrusena VA
(09.09.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.09.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II.
(04.09.2017 - 14.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(04.09.2017 - 14.09.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0