UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3387  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v prvom roku prípravy (6. 9. 2018 - 7. 9. 2018)
viac... 
blind1 3731  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v prvom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3737  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v štvrtom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3739  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v piatom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3694  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v prvom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3696  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v druhom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3698  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v treťom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3700  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v štvrtom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3702  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v piatom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3704  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v šiestom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 3733  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v druhom roku prípravy (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 
blind1 4227  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (6. 9. 2018 - 6. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020