UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3807  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (3. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3213  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (3. 9. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3617  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (3. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3205  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou (3. 9. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 3004  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia (3. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3008  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia (3. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3227  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné (3. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3877  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou (3. 9. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3284  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou (3. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind2 3100 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. (3. 9. 2018 - 14. 9. 2018)
viac... 
blind1 3128  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia (3. 9. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3012  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia (3. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3341  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (3. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020