UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3049  Kontrolný deň v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v piatom roku prípravy (28. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3165  Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v prvom roku prípravy (28. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3323  Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v prvom roku prípravy (28. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3324  Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v druhom roku prípravy (28. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3325  Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v treťom roku prípravy (28. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3169  Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v treťom roku prípravy (28. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v treťom roku prípravy
(28.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v druhom roku prípravy
(28.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore algeziológia v prvom roku prípravy
(28.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v treťom roku prípravy
(28.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v druhom roku prípravy
(28.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v prvom roku prípravy
(28.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v piatom roku prípravy
(28.09.2018)
viac... 
Inovačný kurz v dermatovenerológii - YOUNGDERM X.
(28.09.2018 - 29.09.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(10.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského štúdia
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(17.09.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia - zrusena VA
(17.09.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(17.09.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, IV. časť
(24.09.2018 - 29.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(24.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa
(24.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie - zrusena VA
(24.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019