UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

Prvý fakultný Deň zdravia FOaZOŠ SZU (27. 9. 2018)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3390  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v štvrtom roku prípravy (27. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3048  Kontrolný deň v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v štvrtom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 
blind1 3362  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v druhom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 
blind1 3363  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v treťom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 
blind1 3336  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia v prvom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 
blind1 3337  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia v druhom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020