UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

Prvý fakultný Deň zdravia FOaZOŠ SZU (27. 9. 2018)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3390  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v štvrtom roku prípravy (27. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3048  Kontrolný deň v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v štvrtom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 
blind1 3362  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v druhom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 
blind1 3363  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v treťom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 
blind1 3336  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia v prvom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 
blind1 3337  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia v druhom roku prípravy (27. 9. 2018 - 27. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike v treťom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v piatom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v štvrtom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v treťom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia Konzultačný deň Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v druhom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v štvrtom roku prípravy
(27.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v treťom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v prvom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v druhom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia v druhom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia v treťom roku prípravy - zrusena VA
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia v prvom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v štvrtom roku prípravy
(27.09.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(10.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského štúdia
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 1. časť
(17.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(17.09.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia - zrusena VA
(17.09.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(17.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(17.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(17.09.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, IV. časť
(24.09.2018 - 29.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(24.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(24.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(24.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(24.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa
(24.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto v onkodermatológii
(24.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie - zrusena VA
(24.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Master of Public Health - 2. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(24.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(24.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019