UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1004  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy (2. 9. 2019 - 30. 9. 2019)
viac... 
blind1 1006  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy (2. 9. 2019 - 30. 9. 2019)
viac... 
blind1 1007  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy (2. 9. 2019 - 31. 3. 2020)
viac... 
blind1 1563  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (2. 9. 2019 - 27. 9. 2019)
viac... 
blind1 2220  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia (2. 9. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blind1 2213  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (2. 9. 2019 - 25. 10. 2019)
viac... 
blind1 1208  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné (2. 9. 2019 - 27. 9. 2019)
viac... 
blind1 1692  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (2. 9. 2019 - 20. 12. 2019)
viac... 
blind1 1275  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou (2. 9. 2019 - 27. 9. 2019)
viac... 
blind1 2234  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (2. 9. 2019 - 13. 9. 2019)
viac... 
blind1 1611  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia (2. 9. 2019 - 27. 9. 2019)
viac... 
blind2 1010  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie (2. 9. 2019 - 13. 9. 2019)
viac... 
blind2 1093  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II. (2. 9. 2019 - 13. 9. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto - vitreoretinálna chirurgia - zrusena VA
(02.09.2019 - 05.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiochirurgia v prvom roku prípravy
(02.09.2019)
viac... 
Školiace miesto - miniinvazívna ezofagektómia
(02.09.2019 - 06.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(02.09.2019 - 27.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(02.09.2019 - 30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(02.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II.
(02.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(02.09.2019 - 13.09.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.02.2020