UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

20180919 - Otvorenie AR 2018 (19. 9. 2018)
19.9. 2018 bol na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorený nový akademický rok.
viac... 

OZNAMY:
blind1 3829  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3830  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3831  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3308  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 4206  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií v rámci rezidentského programu (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 4176  Tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva (19. 9. 2018 - 20. 9. 2018)
viac... 
blind1 3279  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v prvom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3280  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v druhom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3448  Školiace miesto - aktuálne princípy detskej chirurgie (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva
(19.09.2018 - 20.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy
(19.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy
(19.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy
(19.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatria v druhom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(19.09.2018 - 20.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatria v druhom roku prípravy
(19.09.2018 - 20.09.2018)
viac... 
Školiace miesto - aktuálne princípy detskej chirurgie
(19.09.2018)
viac... 
Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií
(19.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v prvom roku prípravy
(19.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v druhom roku prípravy
(19.09.2018)
viac... 
Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií v rámci rezidentského štúdia
(19.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore epidemiológia v druhom roku prípravy - zrusena VA
(19.09.2018 - 20.09.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(10.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského štúdia
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 1. časť
(17.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(17.09.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia - zrusena VA
(17.09.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto - regionálna anestézia - zrusena VA
(17.09.2018 - 21.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(17.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(17.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto - kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy
(17.09.2018 - 21.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(17.09.2018 - 21.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(17.09.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie - zrusena VA
(10.09.2018 - 21.09.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019