UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

20180919 - Otvorenie AR 2018 (19. 9. 2018)
19.9. 2018 bol na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorený nový akademický rok.
viac... 

OZNAMY:
blind1 3829  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3830  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3831  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3308  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 4206  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií v rámci rezidentského programu (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 4176  Tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva (19. 9. 2018 - 20. 9. 2018)
viac... 
blind1 3279  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v prvom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3280  Kontrolný deň v špecializačnom odbore urológia v druhom roku prípravy (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 
blind1 3448  Školiace miesto - aktuálne princípy detskej chirurgie (19. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020