KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1339  Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1944  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1945  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1946  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1947  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v štvrtom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1948  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v piatom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 
blind1 1655  Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v druhom roku prípravy (19. 9. 2017 - 19. 9. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v piatom roku prípravy
(19.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v treťom roku prípravy
(19.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v štvrtom roku prípravy
(19.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v druhom roku prípravy
(19.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v prvom roku prípravy
(19.09.2017)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia nádorov žalúdka
(19.09.2017 - 20.09.2017)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia nádorov kolorekta
(19.09.2017 - 20.09.2017)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia prsníka
(19.09.2017 - 20.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore endokrinológia v treťom roku prípravy
(19.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hepatológia v treťom roku prípravy - zrusena VA
(19.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v treťom roku prípravy
(19.09.2017)
viac... 
Tematický kurz - neodkladná podpora životných funkcií
(19.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(19.09.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|psychológ|príprava na výkon práce v zdravotníctve
(19.09.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(19.09.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|fyzioterapeut|fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
(19.09.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.09.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia - zrusena VA
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia - zrusena VA
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia - zrusena VA
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii
(11.09.2017 - 22.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 1. časť
(18.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(18.09.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(18.09.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(18.09.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka - zrusena VA
(18.09.2017 - 22.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(18.09.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(18.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(18.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(18.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo - úvodný - zrusena VA
(18.09.2017 - 22.09.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(18.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(18.09.2017 - 22.09.2017)
viac... 
Školiace miesto v onkodermatológii
(18.09.2017 - 22.09.2017)
viac... 
Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (V. sústredenie)
(18.09.2017 - 20.09.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(18.09.2017 - 22.09.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(18.09.2017 - 22.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(18.09.2017 - 22.09.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0