UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3395  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (17. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3304  Tematický kurz - geriatria v ambulancii všeobecného lekára (17. 9. 2018 - 17. 9. 2018)
viac... 
blind1 3305  Kurz špecializačného štúdia - geriatria v ambulancii všeobecného lekára v rámci rezidentského programu (17. 9. 2018 - 17. 9. 2018)
viac... 
blind1 4052  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 1. časť (17. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blind1 3412  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (17. 9. 2018 - 28. 9. 2018)
viac... 
blindOZNAM O VOĽBÁCH ČLENOV AKADEMICKEJ OBCE FVZ DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ SZU a AS SZU na funkčné obdobie od 2018 do 2022 (17. 9. 2018 - 11. 10. 2018)
viac... 
blind2 3160  Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (V. sústredenie) (17. 9. 2018 - 19. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020