UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3626  Kontrolný deň v špecializačnom odbore geriatria v druhom roku prípravy (13. 9. 2018 - 13. 9. 2018)
viac... 
blind1 3388  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v druhom roku prípravy (13. 9. 2018 - 14. 9. 2018)
viac... 
blind1 4228  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (13. 9. 2018 - 13. 9. 2018)
viac... 
blind1 3589  Kontrolný deň v špecializačnom odbore endokrinológia v druhom roku prípravy (13. 9. 2018 - 13. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore akupunktúra v treťom roku prípravy
(13.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore úrazová chirurgia v štvrtom roku prípravy
(13.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiochirurgia v štvrtom roku prípravy
(13.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore geriatria v druhom roku prípravy
(13.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore endokrinológia v druhom roku prípravy
(13.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore hepatológia v druhom roku prípravy
(13.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v druhom roku prípravy
(13.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve v druhom roku prípravy - zrusena VA
(13.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína v druhom roku prípravy - zrusena VA
(13.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v druhom roku prípravy
(13.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v histopatológii kože
(13.09.2018 - 15.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore cievna chirurgia v štvrtom roku prípravy
(13.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(13.09.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(10.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(10.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského štúdia
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(10.09.2018 - 05.10.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka
(10.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo - úvodný - zrusena VA
(10.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka v druhom roku prípravy
(10.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore farmaceutická technológia
(12.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II.
(03.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie - zrusena VA
(10.09.2018 - 21.09.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019