KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3142  Kontrolný deň v špecializačnom odbore liečebná pedagogika v druhom roku prípravy (7. 6. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií: (7. 6. 2019 - 7. 6. 2019)
12/2019
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie: (7. 6. 2019 - 7. 6. 2019)
13/2019
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.09.2020