UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2248  Tematický kurz - aspekty zabezpečovania kvality liekov pre SLP a SVP (5. 6. 2018 - 5. 6. 2018)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca Centra pre podporu projektov (5. 6. 2018 - 18. 6. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Tematický kurz - aspekty zabezpečovania kvality liekov pre SLP a SVP
(05.06.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|laboratórny diagnostik|príprava na výkon práce v zdravotníctve
(05.06.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|pôrodná asistentka|psychofyzická príprava na pôrod
(05.06.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|pôrodná asistentka|intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
(05.06.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(12.03.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(09.04.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(09.04.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(23.04.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(30.04.2018 - 17.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(30.04.2018 - 17.08.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia - zrusena VA
(30.04.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(30.04.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(07.05.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.05.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(09.05.2018 - 19.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia III.
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto - materno-fetálna medicína - zrusena VA
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(30.05.2018 - 13.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, IV. časť - zrusena VA
(04.06.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto - súčasné trendy v diagnostike a liečbe pľúcnej hypertenzie
(04.06.2018 - 06.06.2018)
viac... 
Školiace miesto - fluoroangiografia pri rôznych ochoreniach sietnice
(04.06.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.06.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(04.06.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(04.06.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(08.01.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti reflexná terapia podľa Vojtu, časť B
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja II.
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - II. sústredenie
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(04.06.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
(04.06.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravie pri práci
(04.06.2018 - 08.06.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0