KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3720  Školiace miesto - súčasné trendy v diagnostike a liečbe pľúcnej hypertenzie (3. 6. 2019 - 5. 6. 2019)
viac... 
blind1 3360  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blind1 3420  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína (3. 6. 2019 - 12. 7. 2019)
viac... 
blind1 3432  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (3. 6. 2019 - 14. 6. 2019)
viac... 
blind1 3962  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, III. časť (3. 6. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blind1 4317  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blind1 3621  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia (3. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.09.2019