UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2054  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (7. 5. 2018 - 18. 5. 2018)
viac... 
blind1 2066  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík (7. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 1152  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia (7. 5. 2018 - 1. 6. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.01.2019